Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Children in the economic crisis-Petropoulou Helen

I have a friend whose name is Kiki. She went to Germany because of the economic crisis. Her parents didn’t have a job and her family didn’t have money, but now everything is better. Kiki will come back to Greece with money and her parents will find a new job.

Helen Petropoulou Cs 1 Stageiriti 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου