Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Children in the economic crisis-Liamos George

A child’s parents had lost their job. One day another family learned what had happened and decided to help them. They helped them and they all lived happily until the parents found a new job.

George Liamos Bs 1 Stageiriti

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου