Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

I LOVE CHRISTMASI like Christmas because I do not have to go to school and because I wait for Santa Claus to bring me my presents!!! Merry Christmas to everyone!!!!!!!!!
George Katsaros, A Senior 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου