Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

CHRISTMASI like Christmas because I decorate the Christmas tree. The schools stop and Santa Claus gives presents to all children. I also have free time to meet my cousins and friends!!!!
Antonis Chatzimentor, A Senior 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου