Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

CHRISTMASI like Christmas because I don’t have school and we decorate the Christmas tree. I can also play with my model train and watch TV everyday!!! Merry Christmas everyone!!!!!!!
Spyridis Paul, A Senior

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου