Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

CHRISTMASI like Christmas because we decorate all the house, but mainly because we decorate the Christmas tree. Also, because Santa Claus comes and all our family takes presents. We also eat filled turkey all together!
Aggelidou Dimitra, A Senior

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου